کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

گردهمایی مشترک بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی کرمانشاه

گردهمایی مشترک بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی 2 1

روز سه شنبه 29 خردادماه شماری از بازنشستگان تأمین ‌اجتماعی،کشوری و فرهنگیان بازنشسته کرمانشاه مجدداً و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل صندوق کشوری کرمانشاه دست به تجمع زدند.

بازنشستگان نسبت به اجرایی نشدن “طرح همسان‌سازی حقوق و مزایا،افزایش مشکلات اقتصادی،عدم برخورداری از حمایت های بیمه درمانی و محرومیت از تامین مایحتاج اولیه زندگی” معترض هستند.آنها در تشریح مطالبات خود می‌گویند:حقوقشان برای گذراندن زندگی ناکافی‌ست و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وعده‌ای است که هنوز محقق نشده است.