کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی سراسری بازنشستگان کارگری

گردهمایی سراسری بازنشستگان کارگری

صبح روز، یکشنبه۷ اسفند، بازنشستگان کارگری در شوش، شوشتر، اهواز، کرمان، کرمانشاه، اصفهان و چند شهر دیگر  در اعتراض به شرایط بد معیشتیِ خود در مقابل ادارات تامین اجتماعی اعتراض کردند. 

مستمریِ پایین، عیدی ناچیز یک میلیون و هشتصد هزار تومانی، عدم اجرای باقیمانده همسان‌سازی، عدم اجرای ماده ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی از مهم‌تریم موضوعاتِ مورد درخواست این بازنشستگان است. همچنین در همین روز  شماری از بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.