کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی سراسری بازنشستگان مخابرات

روز دوشنبه یکم اسفند ماه، شماری از بازنشستگان مخابرات در استان های مرکزی، کردستان، تهران، لرستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، اصفهان و اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

اجتماع این شهروندان در استانهای مختلف در اعتراض به معوقات مزدی و کم بودن نرخ دستمزد آنها، صورت گرفته است. اجرای آیین‌نامه سال ۸۹، کاهش سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان و پرداختِ رفاهیات و سهم خواروبار از دی ماه سال ۱۴۰۰ تا امروز از دیگر خواسته‌های این بازنشستگان است. گفتنی است؛ سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۲۰درصد به ۵۰درصد افزایش یافته است و بازنشستگان خواستار بازگشت به رویه‌ی قبلی هستند.