کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی سراسری بازنشستگان مخابرات ایران

روز دوشنبه 2 مردادماه،شمار زیادی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اجرا نشدن مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان و مستمری بگیران مخابرات در شهرهای تهران، اهواز، خراسان رضوی، تبریز، اصفهان، فارس، کرمانشاه، ایلام، زنجان، سنندج، مازندران، بندرعباس، اراک، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در اعتراض به سطح پایین دستمزدها و مزایا در مقابل اداره های مرکزی مخابرات شهرهای مذکور دست به تجمع اعتراضی زدند.بازنشستگان مخابرات خواستار اجرای آیین‌نامه سال ۱۳۸۹ و بیمه تکمیلی هستند.گفتنی است؛سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۲۰درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است و بازنشستگان خواستار بازگشت به رویه‌ی قبلی هستند.