کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

روز یکشنبه 5 شهریورماه،بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای رشت،کرمانشاه، اردبیل، اهواز، دزفول و شوشترمطابق یکشنبه های گذشته مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای محل سکونت خود دست به تجمع زدند.

مطالبات این بازنشستگان ترمیم مستمری و دریافت حقوق بالاتر از خط فقر، برخورداری از خدمات درمانی رایگان ارتقای خدمات رفاهی و اعاده‌ استقلال سازمان تامین اجتماعی عنوان شده است.بازنشستگان تامین اجتماعی از ماه‌ها پیش با برگزاری تجمع در روزهای یکشنبه هر هفته که به “یکشنبه‌های اعتراضی” شهرت یافته است،برای بهبود شرایط معیشتی و زندگی خود تلاش می‌کنند.این بازنشستگان در ماه‌های اخیر با برگزاری تجمع‌هایی،ضمن اعتراض به شرایط معیشتی خود خواستار تحقق مطالبات معوقه خود از سوی حکومت هستند.