کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی سراسریِ بازنشستگان مخابرات ایران

تعدادی از بازنشستگان مخابرات ایران به روال هفته‌های گذشته  روز دوشنبه 24 اردیبهشت در اعتراض به بی‌توجهیِ مسئولان به مطالباتشان تجمع کردند.

بازنشستگان مخابرات ایران در استان‌های اردبیل، کردستان، استان مرکزی، کرمانشاه، گیلان، تهران و… با برپایی این تجمعات هفتگی خواستار اجرای کامل آیین‌نامه سال ۸۹ و پرداختِ به‌روزِ خوار و بار می باشند.