کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی خانواده زندانیان محکوم به اعدام

جمعی از خانواده و بستگان زندانیان محکوم به اعدام روز یکشنبه 30 بهمن ماه با خواست آزادی عزیزان دربند خود دست به تجمع زدند.

خانواده و بستگان زندانیان محکوم به اعدم با برپایی تجمع در مقابل ساختمان قوه قضائیه رژیم در تهران و همچنین سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار توقف اجرای حکم اعدام نزدیکان خود آزادی آنها شدند. گفتنی است طی روزهای اخیر چندین تجمع اعتراضی مقابل نهادهای مختلف دولتی با خواست لغو حکم اعدام برگزار گردید ولی تاکنون این تجمعات به نتیجه ایی نرسیده است.