کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی جمعی از بازنشستگان شرکت نفت اصفهان

به گزارش شورای بازنشستگان ایرن، جمعی از بازنشستگان شرکت نفت اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، این بازنشستگان در اعتراض به مشکلات معیشتی، تورم و گرانی موجود در کشور تجمع کرده و خواستار لغو مصوبه دولت شدند. گفتنی است این چندمین بار طی یک ماه جاری است که بازنشستگان نفت با خواست رسیدگی مقامات به خواسته هایشان دست به اعتراض زده‌اند ولی هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.