کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان کشوری در همدان

گردهمایی بازنشستگان کشوری در همدان1

روز شنبه 26 خردادماه جمعی از بازنشستگان کشوری همدان در اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی مقابل دفتر حاج بابایی نماینده مجلس تجمع کردند.

بازنشستگان کشوری خواهان عملی شدن لایحه همسان سازی،افزایش میزان حقوق بازنشستگی،بیمه تکمیلی و عملی شدن وعده های دولت برای بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان می باشند.آنها در تشریح مطالبات خود می‌گویند:حقوقشان برای گذران زندگی ناکافی‌ست؛همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وعده‌ای است که محقق نشده است.