کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان کشوری در شهرهای مختلف

روز سه‌شنبه دهم مردادماه ، جمعی از بازنشستگان کشوری شهرهای مختلف در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان بار دیگر به خیابان آمدند.

بازنشستگانکشوری شهرهای شیراز، یزد، اردبیل، کرمانشاه، سنندج و  اصفهان مطابقِ سه‌شنبه‌های اعتراضی با تجمع مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری شهرهای محل سکووت خود نسبت به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان اعتراض کردند.