کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان کشوری در تهران

روز شنبه 19 اسفندماه جمعی از بازنشستگان کشوری طبق روال هر هفته در اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی مقابل صندوق بازنشستگی در تهران تجمع کردند.

بازنشستگان کشوری خواهان عملی شدن لایحه همسان سازی، افزایش میزان حقوق بازنشستگی،بیمه تکمیلی و عملی شدن وعده های دولت برای بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان می باشند.آنها در تشریح مطالبات خود می‌گویند:حقوقشان برای گذراندن زندگی ناکافی‌ست؛همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وعده‌ای است که محقق نشده است.