کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

 گردهمایی بازنشستگان هواپیمایی ایران ایر

بازنشستگان هواپیمایی ایران ایر روز چهارشنبه 19 مردادم اه در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان در مقابل دفتر صندوق بازنشستگی و دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند.

بازنشستگان هواپیمایی ایران ایر ابتدا درخیابان عموئیان و سپس در مقابل ساختمان ادارات مرکزی در فرودگاه مهرآباد دست به تجمع زدند. آنها پیش از این به تصویب طرح انتقال صندوق بازنشستگی هما به صندوق بازنشستگی کشوری اعتراض کرده بودند. بازنشستگان معترض می‌گویند: “دولت با تصویب این طرح بسیاری از حقوق و مزایای آنها را از بین می‌برد.” معترضان معتقدند، دست اندازی دولت ورشکسته رئیسی بر صندوق‌های بازنشستگی برای جبران کسری بودجه هنگفت خود است. وی با تصویب این طرح، حجم زیادی از پرداختی‌های بازنشستگان هواپیمایی هما را کسر کرده و به جیب دولت ریخته است.