کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان هواپیمایی ایران ایر

روز سه‌ شنبه ۲۵ مردادماه، شماری از بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما، در محدوده ساختمان این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

بر اساس گزارش منتشر شده، نیروهای پلیس پس از کسب اطلاع از قرار برگزاری تجمع اعتراضی در محل مورد اشاره، تمامی مسیرهای منتهی به اداره مرکزی این شرکت را مسدود کرده و در جریان این ممانعت، چندین نفر از بازنشستگان که قصد شرکت در این تجمع را داشتند، بازداشت کردند. گفتنی است  بازنشستگان هواپیمایی ایران ایر خواستار پاسخگویی مقامات این شرکت به خواسته‌هایشان از جمله پرداخت مطالبات حقوقی و قانونی خود می‌باشند.