کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان مخابرات شهرهای مختلف

گردهمایی بازنشستگان مخابرات شهرهای مختلف

جمعی از بازنشستگان مخابرات در استان های مختلف کشور روز دوشنبه پانزدهم اسفندماه بار دیگر در اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود به خیابان آمدند.

برپایه گزارشات منتشر شده، بازنشستگان مخابرات در استانهای خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، یزد، آذربایجان شرقی، البرز، کردستان، تهران، ایلام و کرمانشاه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل ساختمان مرکزی مخابرات شهرهای خود، دست به تجمع زدند. عدم اجرای آیین‌نامه ۸۹، افزایش سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان، حذف رفاهیات و سهم خواروبار از موارد مورد اعتراض این بازنشستگان است.