کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف

گردهمایی بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف3 2

روز دوشنبه 4 تیرماه جمعی از بازنشستگان مخابرات در چند استان کشور در اعتراض به عدم‌ رسیدگی به مطالباتشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بازنشستگان مخابرات در شهرهای آذربایجان شرقی، هرمزگان، زنجان، بیجار، سنندج، مریوان و چند شهر دیگر در اعتراض به عدم ‌رسیدگی به مطالباتشان از جمله «اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال 89 و رفع مشکلات بیمه درمانی» بار دیگر مقابل شرکت مخابرات شهرهای خود دست به تجمع اعتراضی زدند.گفتنی است اعتراض اصلی آنها عقب‌ افتادن دستمزدها و تحقق مطالباتشان برای جبران عقب ماندگی مزد از سبد معیشت است.این بازنشستگان در شعارهای خود از توماج صالحی خواننده رپ و معترض حمایت کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط او شدند.