کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان مخابرات در استان های مختلف

گردهمایی بازنشستگان مخابرات در استان های مختلف2

روز دوشنبه 21 اسفندماه جمعی از بازنشستگان مخابرات در چند استان کشور در اعتراض به عدم‌ رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان مخابرات استان های تهران، تبریز، همدان، کرمان، ارومیه، گلستان، فارس، کردستان، خوزستان، اصفهان، مازندران، لرستان، اراک، سیستان و بلوچستان، اردبیل و چند شهر دیگر در اعتراض به عدم ‌رسیدگی به مطالباتشان از جمله «اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی» بار دیگر مقابل شرکت مخابرات شهرهای خود دست به تجمع اعتراضی زدند.گفتنی است اعتراض اصلی آنها “عقب‌ افتادن دستمزدها و تحقق مطالباتشان برای جبران عقب ماندگی مزد از سبد معیشت” است.