کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

گردهمایی بازنشستگان مخابرات در ارومیه

روز چهارشنبه 12 مهرماه،جمعی از بازنشستگان مخابرات در ارومیه بار دیگر  ڕر اعتراض به برآورده نشدن خواسته هایشان تجمع اعتراضی برگذار کردند.

بازنشستگان  مطابق تجمعات هر هفته‌ی خود،با تجمع مقابل شرکت مخابرات ارومیه،نسبت به عدم‌ رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال 98 و رفع مشکلات بیمه درمانی،اعتراض کردند.آنها با سردادن شعارهای اعتراضی تاکید کردند که تا دستیابی به مطالبات خود از حضور در خیابان ها دست نخواهند کشید.