کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان  فولاد در شهرهای مختلف

شماری از بازنشستگان صندوق فولاد روز یکشنبه 3 دی ماه در شهرهای اصفهان و تهران اقدام به برگزاری تجمع صنفی کردند.

بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان و تهران مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد حضور یافتند و خواستار توجه به مطالبات و خواسته‌های خود شدند.این بازنشستگان خواستار اجرای بند یک صورت جلسه ۱۵ مهر ماه هیات مدیره، اجرای طرح تکمیلی همسان‌سازی، دریافت مطالبات معوقه، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و اجرای آیین نامه و قوانین خاص صنعت فولاد و احیای جایگاه آن و افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ خود بر اساس نرخ تورم  هستند.