کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان فولاد در شهرهای مختلف

گردهمایی بازنشستگان فولاد در شهرهای مختلف2 3

شماری از بازنشستگان صندوق فولاد روز یکشنبه 10 تیرماه در شهرهای تهران، اصفهان،قائمشهر و خوزستان اقدام به برگزاری تجمع صنفی کردند.

بازنشستگان صنعت فولاد در تهران، اصفهان، قائمشهر و خوزستان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد حضور یافتند و خواستار توجه به مطالبات و خواسته‌های خود شدند.این بازنشستگان خواستار اجرای بند یک صورت جلسه 15 مهرماه هیات مدیره، اجرای طرح تکمیلی همسان‌سازی، دریافت مطالبات معوقه، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و اجرای آیین نامه و قوانین خاص فولادی و احیای جایگاه آن و افزایش حقوق سال 1402 خود بر اساس نرخ تورم  هستند.