کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان فولاد در شهرهای مختلف

گردهمایی بازنشستگان فولاد در شهرهای مختلف1 3

شماری از بازنشستگان صندوق فولاد روز یکشنبه 27 خردادماه در شهرهای تهران، اصفهان و خوزستان اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

بازنشستگان صنعت فولاد در تهران،اصفهان و خوزستان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد حضور یافتند و خواستار توجه به مطالبات و خواسته‌های خود شدند.این بازنشستگان خواستار اجرای بند یک صورت جلسه 15 مهر ماه هیات مدیره، اجرای طرح تکمیلی همسان‌سازی، دریافت مطالبات معوقه، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و اجرای آیین نامه و قوانین خاص فولادی و احیای جایگاه آن و افزایش حقوق سال 1402 خود بر اساس نرخ تورم  هستند.