کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان فولاد در شهرهای مختلف

شماری از بازنشستگان صندوق فولاد روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه در شهرهای تهران، اصفهان و خوزستان اقدام به برگزاری تجمع صنفی کردند.

بازنشستگان صنعت فولاد در تهران، اصفهان و خوزستان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد حضور یافتند و خواستار توجه به مطالبات و خواسته‌های خود شدند.این بازنشستگان خواستار اجرای بند یک صورت جلسه ۱۵ مهر ماه هیات مدیره، اجرای طرح تکمیلی همسان‌سازی، دریافت مطالبات معوقه، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و اجرای آیین نامه و قوانین خاص فولادی و احیای جایگاه آن و افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ خود بر اساس نرخ تورم  هستند.