کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان فولاد اهواز

 

روز یکشنبه 28 مهر ماه،بازنشستگان صندوق فولاد اهواز با برگزاری تجمعی خواستار اجرای همسان‌سازی شدند.

این بازنشستگان می‌گویند: خواستار رفع تبعیض و بهبود معاش بازنشستگان هستند. همچنین بهبود کیفیت خدمات درمانی از دیگر خواسته های بازنشستگان است. معترضان از مسئولان در می خواهند که در سال 99 همسان‌سازی به سرانجام برسد؛ به همین منظور باید در لایحه بودجه سال بعد 1000 میلیارد تومان برای همسان‌سازی بازنشستگان به صندوق فولاد بودجه اختصاص داده شود.