کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان فولاد البرز غربی

شماری از بازنشستگان فولاد زغال سنگ البرز غربی روز یکشنبه 22 مرداد ماه همزمان با تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با برپایی تجعی نسبت به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کردند.

این بازنشستگان با تجمع مقابل دفتر کانون بازنشستگان فولاد واحد زغال سنگ البرز غبری (سنگرود) بار دیگر بر اجرای  کامل همسان‌سازی، دریافت مطالبات معوقه، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ بر اساس نرخ تورم تاکید کردند.