کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان صنعت نفت اهواز

گردهمایی بازنشستگان صنعت نفت اهواز3 2

روز چهارشنبه 2 اسفندماه شماری از بازنشستگان نفت با تجمع مقابل دفتر صندوق نفت در اهواز،نسبت به تلاش‌ها برای ادغام صندوق اعتراض کردند.

تجمع کنندگان با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکار هایی خواستار تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت،اصلاح اضافات با توجه به تورم و اجرای آن از فروردین ماه 99،همسان سازی حقوق با کارکنان شاغل نفت،احقاق حق بازنشستگان کد 23 و اجرای مصوبه 2727 مجلس رژیم و پرداخت مزایای بازنشستگان شدند.این بازنشستگان با بیان اینکه صندوق آنها خصوصی‌ست و صاحبان خاص دارد بیان کردند:باید بخشنامه دولت مبنی بر ادغام، ابطال و استقلال صندوق آنها حفظ شود چون منابع صندوق متعلق به بازنشستگان صنعت نفت اهواز است و دولت نباید به آن دست‌اندازی کند.