کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان صنعت مس در کرمان

گردهمایی بازنشستگان صنعت مس در کرمان2

بازنشستگان صنعت مس کرمان روز یکشنبه 3 تیرماه در اعتراض به واگذاری صندوق خود به وزارت رفاه و با خواست ابطال این واگذاری دست به تجمع زدند.

این بازنشستگان می گویند:مصوبه‌ی اسفند 1400 شورای عالی رفاه برای واگذاری صندوق بازنشستگی مس به وزارت رفاه،بایستی ابطال شود.به گفته آنها:منابع صندوق مس از حق بیمه های بازنشستگان تامین شده و نمی‌خواهند با ادغام در وزارت رفاه از سطح خدمات ارائه شده به بازنشستگان کاسته و این صندوق نیز جزو صندوق‌های ورشکسته شود.کارگران بازنشسته در جریان برگزاری این تجمع خواهان افزایش دستمزد، اجرای لایحه همسان سازی دستمزد، تامین بیمه تکمیلی، لغو تصمیم دولت مبنی بر ادغام صندوق های بازنشستگی و اصلاح معیشت خود شدند.