کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان صنایع مخابرات راه دور شیراز

کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز روز سه شنبه 30 فروردین ماه با خواست بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم، حدود ۱۳۰۰ کارگر، بازنشسته این شرکت شده‌اند که بیش از ۳۵ میلیارد تومان طلبکار هستند. این طلب مربوط به خسارت‌های تاخیر و تادیه است که تاکنون به سبب روشن نشدن راه‌اندازی کارخانه هنوز تعیین‌تکلیف نشده است. به گفته معرضان با توجه به گرانی و تورم افسارگسیخته هر روز دیرکرد در پرداخت مطالبات این کارگران به معنی بی‌ارزش شدن آن می‌باشد.

پست های مرتبط این دسته

برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه

komalah

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

komalah

اعتصاب کارگران پروژه داربست بند شرکت اکسیر عسلویه

komalah

تجمع اعتراضی کارگران راه آهن در زرند

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه داروگر در تهران

komalah

تصادف مرگبار تانکر آب با مینی‌بوس کارگران معدن در کرمان

komalah