کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان صنایع فولاد

گردهمایی بازنشستگان صنایع فولاد2

روزیکشنبه 27 اسفند ماه، شماری از بازنشستگان صنایع فولاد مطابق با یکشنبه‌های اعتراضی در تهران ، اصفهان، اراک وخوزستان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی تجمع کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، بازنشستگان صنایع فولاد و معدن در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشور دست به تجمع زدند. گفتنی است، دستمزدها در ده‌سال گذشته، بیشتر به نفع تورم عقب نشینی کرده است. به هر اندازه شوک‌های تورمی سنگین‌تر بوده‌اند، ضربه محکم‌تری به سطح دستمزد‌ها وارد شده است.گفتنی است، نه تنها مواد اعتراضی لایحه کارگران حذف نشده است بلکه، یکصد و پنجاه ماده و تبصره دیگر هم برای محکم کاری حمله به دستاوردهای کارگران زحمتکش به آن اضافه شده است.