کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان

3 1 8

روزیکشنبه 19 فروردین ماه،شماری از بازنشستگان صنایع فولاد مطابق با یکشنبه‌های اعتراضی در اصفهان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی تجمع کردند.

بازنشستگان صنایع فولاد و معدن در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی اصفهان دست به تجمع زدند.به گفته معترضان:دستمزدها در ده ‌سال گذشته،بیشتر به نفع تورم عقب نشینی کرده است.به هر اندازه شوک‌های تورمی سنگین‌تر بوده‌اند،ضربه محکم‌تری به سطح دستمزد‌ها وارد شده است.آنها همچنین افزئدند:نه تنها مواد اعتراضی لایحه کارگران حذف نشده است بلکه یکصد و پنجاه ماده و تبصره دیگر هم برای محکم کاری حمله به دستاوردهای کارگران زحمتکش به آن اضافه شده است.