کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان شهرهای مختلف

در یکشنبه های اعتراضی، تجمع  بازنشستگان که به طور مرتب در شهرهای مختلف کشور صورت می گیرد، روز ۲۷ فروردین نیز بازنشستگان در چندین شهر با حضور در خیابان ها، اعتراض خود را به وضعیت معیشتی خود به نمایش گذاشتند.

در این روز، شماری از بازنشستگان شوش و جمعی از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه، با سردادن شعارهایی اعتراضی، مقابل اداره تامین اجتماعی و اداره کار شوش دست به تجمع زدند. تجمع این شهروندان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و دستمزد و حقوق نازل صورت گرفت. جمعی از بازنشستگان فولاد واحد زغال سنگ البرز غربی هم در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل دفتر کانون بازنشستگان دست به تجمع زدند. همچنین شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز، کرمانشاه، اصفهان، شوشتر و بابل، در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان، مقابل اداره کل تامین اجتماعی شهرهای محل سکونت خود تجمع کردند.