کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان شرکت مخابرات ایران

بنابه فراخوان از پیش اعلام شده شورای هماهنگی بازنشستگان، روز سه شنبه 16 فروردین ماه بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در سال جدید در شهرهای تهران، اصفهان، کرمانشاه، سمنان، سیرجان، اردبیل، رشت و …دست به تجمع زدند.

این تجمع در تهران در مقابل  ساختمان این شرکت در خیابان سردار جنگل  و در سایر شهرها در برابر شرکت مخابرات برگزار گردید. به گفته معترضان، کمبود منابع مالی و بی‌پولی از سوی مخابرات بهانه‌ای بیش نیست. خواسته اصلی همه بازنشستگان شرکت مخابرات برآورده شدن مطالبات عقب‌افتاده و اجرای آیین‌نامه استخدامی و حقوقی مخابرات بازنشستگان عنوان شده است. آنها می‌گویند، ۳ ماه حق خواربار آنها تاکنون پرداخت نشده است.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah