کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان در شوش و اهواز

تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز و شوش روز دوشنبه 14 فروردین ماه با تجمعاتی جداگانه خواستار پیگیری مطالبات خود شدند.

برپایه گزارش منتشر شده بازنشستگان در شوش در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان و در اهواز نیز در مقابل درب اداره کل سازمان تامین اجتماعی خوزستان اقدام به برگزاری تجمع کردند. این بازنشستگان که به مصوبه مزدی شورایعالی کار اعتراض دارند، ضمن در خواست ابطال آن از سوی دولت گفته اند: نباید مصوبه مزدی شورایعالی کار قابلیت اجرایی پیدا کند به خصوص برای بازنشستگان کارگری، چراکه این مصوبه کاملاً غیرقانونی است و کارگران با ۲۷ درصد افزایش مزد نمی‌توانند از پس افزایش هزینه‌های زندگی بربیایند.