کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان در شهرهای مختلف

روز یکشنبه ۲۶ دیماه، جمع زیادی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف کشور دست به تجمع زدند.

بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی، عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی و مطالبات دیگرشان مقابل مجلس دست به تجمع زدند. همزمان در شهرهای تبریز ، اصفهان، رشت، اهواز، لوشان، کرمانشاه، خرم آباد و قزوین تجمعات مشابهی برگزار شد.  بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق فولاد اصفهان و اهواز نیز در مقابل ساختمان این صندوق در شهرهای محل سکونت خود تجمع کردند.  گفتنی است این بازنشستگان نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی، عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی و مطالبات دیگرشان اعتراض دارند.