کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان در شهرهای مختلف

به گزارش شورای بازنشستگان ایران، روز یکشنبه پانزدهم بهمن، شماری از بازنشستگان صنایع فولاد همزمان با تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف دست به تجمع زدند.

بازنشستگان صنایع فولاد در تهران، قائم‌شهر و اصفهان با تجمع در مقابل دفاتر صندوق بازنشستگی محل سکونت خود خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. همزمان با این تجمع گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل ساختمان کانون بازنشستگی کرمانشاه، اداره تامین اجتماعی اهواز و فرمانداری شوش تجمع کردند. این تجمعات در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌ هایشان صورت گرفته است.