کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان در اهواز

روز یکشنبه 6 فروردین ماه، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز در مقابل ساختمان اداره کل تامین اجتماعی خوزستان واقع در این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان معترض با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهایی اعتراضی، اهم مطالباتشان را رسیدگی به وضعیت نامناسب معیشتی خود عنوان کردند. این بازنشستگان می‌گویند: به مصوبه مزدی شورایعالی کار معترضند و خواستار ابطال آن هستند.آن‌ها همچنین می‌گویند: نباید مصوبه مزدی شورایعالی کار قابلیت اجرایی پیدا کند چراکه کارگران با ۲۷ درصد افزایش مزد نمی‌توانند از پس افزایش هزینه‌های زندگی بربیایند.بازنشستگان می‌گویند: بایستی در ارتباط با دستمزد، چانه زنی واقعی با حضور نمایندگان واقعی همه مشمولان صورت بگیرد؛ مزدِ دولت ساخته به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست آنهم در شرایطی که هزینه‌های زندگی بیشتر از ۱۸ میلیون تومان است.