کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان در اهواز و تهران

 

روز چهارشنبه 3 اسفند ماه جمعی از بازنشستگان در اهواز و تهران به طور جداگانه اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گزارش منتشر شده شماری از بازنشستگان در اهواز، در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و سطح پائین حقوق‌ ها، مقابل ساختمان تأمین اجتماعی این شهر تجمع اعتراضی بر پا کردند. همزمان با این تجمع، فرهنگیان بازنشسته تهران نیز با خواست رسیدگی مقامات به خواسته هایشان  مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران  تجمع کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده معترضان در این تجمع با برخورد خشن و ضرب‌وشتم نیروهای سرکوب مواجه شدند.