کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی

جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در اهواز و رشت روز دوشنبه 1 آذرماه در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای محل سکونت خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

مهم‌ترین خواسته آن‌ها اجرای فوری ماده 96 قانون تامین اجتماعی است. ماده‌ای که سازمان را مکلف می‌کند «میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی» را با توجه به «افزایش‌ هزینه زندگی» و با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. بازنشستگان خواهان آن هستند که تامین اجتماعی درصدد اقدامات جبرانی برآید و هم‌چنین به کسر 2 درصد از مستمری خود از بابت سرانه درمان تامین اجتماعی پایان دهد. آن‌ها تاکید دارند که در دوران سهم صندوق درمان را پرداخت کرده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah