کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی

روز چهارشنبه 5 مهرماه،جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل ساختمان فرمانداری شوش و دفتر نماینده مردم این شهر در مجلس شورای اسلامی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، کرخه و هفت تپه با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شوش و دفتر نماینده مردم این شهر در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی مقامات به مطالباتشان شدند.بازنشستگان معترض خواستارترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از سال 99 تاکنون هستند.