کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی

بار دیگر روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه ، گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور دست به تجمع واعتراض زدند.

بازنشستگان شهرهای اهواز، بابل، اراک، تهران، رشت، اصفهان و کرمانشاه با تجمع مقابل ساختمان تامین اجتماعی شهرهای خود، و سردادن شعارهای اعتراضی و همچنین در دست داشتن پلاکاردهایی  خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. این بازنشستگان مهم‌ترین مطالبه‌ی خود را افزایش مستمری‌ها به اندازه‌ی خط فقر و هزینه‌های زندگی می‌دانند و می‌گویند: در چهل روز اخیر همه کالاها و خدمات گران شده است. بازنشستگان کارگری می‌گویند: بایستی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا شود؛ افزایش ۲۱ و ۲۷ درصدی قانونی نیست.