کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری در چندین شهر

بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه، در چندین شهر به مناسبت روز جهانی کارگر تجمع کردند و با سردادن شعار خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

طبق گزارشات، بازنشستگان در شهرهای کرمانشاه، تهران، اصفهان ، اراک و مشهد حمایت  وهمبستگی خود را با توماج صالحی و همه زندانیان سیاسی اعلام کردند. بازنشستگان معترض خواستارترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۹ تاکنون هستند.