کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش و اهواز

بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش و اهواز روز شنبه 27 خرداد ماه در اعتراض به مشکلات و شرایط نابسامان معیشتی دست به برگزاری تجمع زدند.

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی شهرستان شوش و اهواز در اعتراض به شرایط سخت معیشتی و عدم رسیدگی به خواست و مطالباتشان،مقابل سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کرده اند.گفتنی است که بازنشستگان تاکنون چندین بار برای تحقق خواسته های خود اعتراض کردند اما مسئولان هیچ توجهی به خواسته های این معترضان نکرده‌اند.