کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش

بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرستان شوش روز یکشنبه 2 بهمن ماه در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان در مقابل سازمان تامین اجتماعی شوش تجمع کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی ” اجرای ۲۵ درصد متناسب‌سازی سال۱۴۰۰،  اجرای متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱، پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان، اجرای ماده ۸۹ تامین اجتماعی و درمان رایگان، اجرای انتخابات کانون بازنشستگان شهرستان، عدم واگذاری بانک رفاه درقالب اصل ۴۴ و اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامیـن اجتماعی” می باشند.

پست های مرتبط این دسته

استمرار اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف

-

تداوم حضور انقلابی مردم در خیابانهای شهرهای مختلف

-

بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای رژیم به منازل مردم در آبدانان

-

افزایش محدودیت‌ها با طرح حجاب و زیست عفیفانه

-

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-