کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر ایران

روز یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ماه، بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر ایران در اعتراض به وضعیت بد معیشتی تجمع کردند.

بر پایه گزارشات منتشر شده، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای کرمانشاه، اهواز، شوش و اراک مقابل سازمان تامین اجتماعی  و در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کرده اند. بازنشستگان خواهان افزایش حقوق و مزایا، همسانسازی حقوق و بیمه تکمیلی می باشند.