کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان

روز چهارشنبه ششم اردیبهشت، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان در مقابل ساختمان اداره کل سازمان تامین اجتماعی خوزستان واقع در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان معترض با سردادن شعارهای اعتراضی نسبت به وضعیت بد معیشتی خود، گرانی و تورم اعتراض کردند. لازم به ذکر است که اجرای باقیمانده طرح همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان، ابطال مصوبه شورای عالی کار و افزایش حقوق با توجه به قانون و میزان تورم و براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ تامین‌ اجتماعی از مهم ترین مطالبات آن‌ها می باشد.