کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز2

روز یکشنبه بیست و هشتم اسفندماه، گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز در مقابل ساختمان اداره کل تامین اجتماعی خوزستان تجمع اعتراضی بر پا کردند.

بازنشستگان معترض با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهای اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.حاضرین در این تجمع، “عدم اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان، عدم برخورداری از درمان رایگان و وضعیت نامناسب معیشتی این قشر از جامعه” را از دلایل برگزاری این تجمع عنوان کردند.همچنین گزارشات از برگزاری تجمع شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش و شوشتر خبر داد. گفته می شود که تجمع بازنشستگان معترض در شوش و شوشتر نیز در مقابل ساختمان ادارات تامین اجتماعی این شهرها برگزار شده است.