کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان تأمین اجتماعی

در روز جهانی کارگر، بازنشستگان تأمین اجتماعی همزمان با اعتصاب سراسری معلمان، در شهرهای مختلف کشور دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، بنابر سنت جاری خود، بار دیگر روز یکشنبه یازدهم اردیبشهت‌ماه، در شهرهای مختلف صدای خود را برای گرفتن مطالبات‌شان بلند کردند. تا زمان تهیه گزارش، خبرها حاکی از تجمع بازنشستگان در شهرهای رشت، شیراز، سقز، الیگودرز،  وکرمانشاه، همزمان با اعتراض سراسری معلمان می‌باشد. گفتنی است در برخی از شهرها، بازنشستگان و مستمری‌‌بگیران تأمین اجتماعی، در تجمعات مشترکی با معلمان شرکت داشته و خواسته‌های خود را پیگیری کردند. از جمله مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران، اجرای طرح همسان‌سازی و افزایش حقوق‌های ماهانه است.

پست های مرتبط این دسته

برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه

komalah

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

komalah

اعتصاب کارگران پروژه داربست بند شرکت اکسیر عسلویه

komalah

تجمع اعتراضی کارگران راه آهن در زرند

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه داروگر در تهران

komalah

تصادف مرگبار تانکر آب با مینی‌بوس کارگران معدن در کرمان

komalah