کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی بازنشستگان استان خوزستان

 

روز دوشنبه 17 بهمن ماه جمعی از بازنشستگان استان خوزستان در اعتراض بی توجهی دولت به خواسته هایشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بازنشستگان معترض با برپایی تجمع مقابل ساختمان مرکزی مخابرات در شهر اهواز ضمن اعتراض به وعده های بدوم عمل مسئولان، با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار پرداخت مطالبات خود بر اساس آئین نامه استخدامی و پرسنلی مصوب سال ۸۹ شدند.