کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی کشاورزان قزوین

شماری از کشاورزان قزوین روز پنجشنبه 30 فروردین ماه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل درب استانداری تجمع کردند.

کشاورزان معترض با تجمع مقابل استانداری  در اعتراض به غصب حقابه‌ی خود به دست نهادهای حکومتی و سردادن شعارهایی نسبت به کمبود آب منابع آبی کشور اعتراض کردند. لازم به ذکر است، وضعیت زندگی نزدیک به یک میلیون کشاورز ساکن این استان که بیشتر آن‌ها در مناطق شرقی زندگی می‌کنند،در سال‌های اخیر به علت فقدان آب، دچار بحران شده است.