کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی کارگران قرارداد موقت وزارت نفت در اهواز

روز شنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۲ کارگران قرارداد موقت وزارت نفت در اهواز و در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌های‌شان مجدداً دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، مهمترین خواسته‌های نیروهای قراردادی موقت شامل تبدیل وضعیت، اجرای کامل مصوبات ۱۴۰۰، اصلاح فرمول پاداش طبق مدل پرسنل رسمی ‌و قرارداد معین، اصلاح نرخ اضافه‌کاری، بهره‌مندی از عیدی طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که تاکنون رسیدگی برای تحقق این خواسته‌ها صورت نگرفته است.