کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی کارگران شهرداری بندر امام خمینی

شماری از کارگران بخش خدماتی و فضای سبز شهرداری بندر امام روز چهارشنبه 8 آذرماه، به تاخیر در دریافت حقوق خود از مهرماه اعتراض کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، شماری از کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری بندر امام خمینی، صبح چهارشنبه در مقابل ساختمان شهرداری تجمع اعتراضی برگزار کردند، خواسته این کارگران پرداخت حقوق و مطالبات معوقه است. این کارگران از مهرماه تاکنون حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.