کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

گردهمایی اعتراضی کارگران شرکت پتروشیمی اصفهان

گروهی از کارگران پیمانکاری شرکت فراب شاغل در پتروشیمی اصفهان، روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه، در محوطه محل کار خود دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گفته کارگران، حدود ۸۰ نفر از نیروهای پیمانکاری شرکت «فراب» در پتروشیمی اصفهان مطالبات مزدی شان از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نشده است، در عین حال هنوز عیدی و پاداش خود را نیز دریافت نکرده‌اند. کارگران می گویند، پتروشیمی سالهاست با پیمانکارانی تمدید قرارداد می‌کند که سابقه خوبی در لحاظ کردن ایمنی و پرداخت مطالبات کارگران ندارند. لازم به اشاره است، موضوع خروج پیمانکاران از صنعت پتروشیمی چندین سال است که از سوی کارگران مطرح می شود، اما تاکنون کاری برای اجرای این مطالبه کارگران انجام نشده است.